joyful adult daughter greeting happy surprised senior mother in garden

Dziedziczenie ustawowe – porządek dziedziczenia

Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej majątek, a także długi, jak również szereg praw i obowiązków stają się przedmiotem dziedziczenia przez uprawnionych spadkobierców. W polskim porządku prawnym możliwe jest dziedziczenie na podstawie testamentu albo – jeżeli testament nie został sporządzony – na podstawie ustawy. W dzisiejszym wpisie przedstawię tematykę porządku dziedziczenia ustawowego.