TWOJE SPRAWY
W DOBRYCH RĘKACH
Image module

Jestem adwokatem, właścicielem kancelarii oraz członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W 2016 roku ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 2017-2019 odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Dodatkowo w 2020 roku uzyskałem uprawnienia mediatora.

W ramach praktyki adwokackiej specjalizuję się w obsłudze przedsiębiorców. Dostarczam rozwiązań mających zapewnić prawną ochronę interesów firm. Reprezentuję także Klientów w postępowaniach gospodarczych, cywilnych czy rodzinnych – w sprawach o zapłatę, eksmisję, rozwód, alimenty, podziały majątku i innych. Podejmuję się obrony oskarżonych przed sądami karnymi.

Rzemiosło adwokackie szlifowałem przez wiele lat pod okiem wybitnych poznańskich adwokatów. Zdobyłem bogate doświadczenie, reprezentując podmioty gospodarcze oraz Klientów indywidualnych w wielu skomplikowanych sprawach przed sądami i organami, jak i na etapie przygotowywania projektów umów, negocjacji, rozmów ugodowych.

Nabyte umiejętności pozwalają mi spojrzeć kompleksowo na każdą sprawę, której się podejmuję. Biorąc pod uwagę indywidualny charakter problemu prawnego, po dogłębnej analizie, przedstawiam Klientowi możliwe rozwiązania – zarówno pozasądowe (mediacja, ugoda), jak również związane z prowadzeniem postępowania przed właściwymi organami.

Współpracuję z profesjonalistami – notariuszami, komornikami, tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi. Pozwala to na zapewnienie moim Klientom skutecznej pomocy prawnej na wysokim poziomie.

Siedziba kancelarii mieści się w Poznaniu, niemniej świadczę usługi na terenie całego kraju.

Zapraszam do współpracy.

Image
Grzegorz Kubik
Adwokat

Obszary praktyki

W ramach prowadzonej działalności świadczę kompleksowo usługi prawne na rzecz osób fizycznych szukających pomocy w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych czy z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuję przedsiębiorców poszukujących wsparcia w bieżącej prawnej obsłudze ich firm, zarówno w sprawach korporacyjnych (umowy, uchwały spółek, sprawy rejestrowe w KRS, itp.), jak i w sprawach spornych z innymi przedsiębiorcami (windykacja należności, spory na tle realizacji zawartych umów, itp.). Mając na uwadze różne potrzeby i oczekiwania konkretnych Klientów, świadczę usługi zarówno w pojedynczych sprawach, jak również w ramach stałej obsługi prawnej.

Obsługa przedsiębiorców
• projektowanie i opiniowanie umów
• przygotowywanie uchwał spółek
• zgłaszanie zmian w KRS
• prawo pracy dla pracodawcy
• windykacja należności
• reprezentowanie Klienta w sądzie i poza sądem w sporach na tle realizacji umów
Prawo cywilne
• spadki i darowizny
• zasiedzenie
• zniesienie współwłasności
• eksmisja
• służebności
• naruszenie posiadania
• odszkodowania i zadośćuczynienie
Prawo rodzinne
• rozwód
• alimenty
• kontakty
• władza rodzicielska
• rozdzielność majątkowa
• podział majątku
Prawo karne
• obrona Klienta w sprawie głównej
• warunkowe przedterminowe zwolnienie
• dozór elektroniczny
• odroczenie wykonania kary i przerwa w karze
• tymczasowe aresztowanie
• prywatny akt oskarżenia
Prawo pracy i ubezpieczeń
• przywrócenie do pracy
• odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy z pracownikiem
• wynagrodzenie za nadgodziny
• wypadek przy pracy
• podleganie ubezpieczeniom społecznym
• wcześniejsza emerytura
Pozostałe
• prawo administracyjne
• upadłość konsumencka
• restrukturyzacja firm
• inne

Mediator

Oprócz wykonywania zawodu adwokata, od 2020 roku pozostaję także aktywnym mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Mediacje realizuję zarówno na zlecenie bezpośrednio zainteresowanych stron, jak również na mocy postanowienia sądu.

Jako mediator w sposób bezstronny, obiektywny i uczciwy, z zachowaniem zasady poufności, moderuję spotkanie stron konkretnego sporu o podłożu prawnym w celu ułatwienia im wypracowania rozwiązania maksymalnie satysfakcjonującego każdą z nich. Tonuję nastroje i emocje, od których nieraz kipią sale sądowe, a których spotkanie mediacyjne może być pozbawione.

Mediacja jako sposób rozwiązania sporu niesie za sobą wiele korzyści. Jest tańsza niż postępowanie przed sądem. Pozwala szerzej uregulować sprawę między zwaśnionymi stronami. Natomiast ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd jest tytułem egzekucyjnym i pozwala na skierowanie sprawy bezpośrednio do komornika bez potrzeby prowadzenia odrębnego postępowania sądowego.

Zachęcam również do kontaktu w sprawach mediacji.

Image module

Blog

Artykuły edukacyjno-prawne

Kontakt

Spotkania odbywają się w siedzibie Kancelarii przy ul. Garbary 100/3 w Poznaniu w godzinach pracy. Istnieje także możliwość umówienia się poza godzinami pracy Kancelarii oraz poza jej siedzibą, również w formie online. Rozliczenia możliwe w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – kartą bądź przelewem.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego.

723 925 049

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00, Sobota: 10:00 – 14:00

ul. Garbary 100/3, 61-757 Poznań
grzegorz.kubik@kancelaria-kubik.com.pl

Nr rachunku bankowego: 77 1050 1520 1000 0097 3398 8241

Formularz kontaktowy

*

*